Spreekwoorden over moed maken het mogelijk om beter te begrijpen wat echte moed en moed zijn. Hoe zeldzaam deze kwaliteiten zijn en hoe hoog ze worden gewaardeerd, worden verteld door de uitspraken van folklore.

Russische spreekwoorden over moed

Sinds de oudheid is het Russische volk zo geleid dat het leven zelf minder gewaardeerd werd dan een wanhopige bereidheid om er op elk moment afstand van te doen. Honderden jaren achtereen vochten mensen tegen elkaar en tijdens perioden van rust was er een kans dat de vredesperiode niet lang zou duren. Om hun land te verdedigen of een vreemde te veroveren, waren krijgers nodig die het gevaar konden negeren om het doel te bereiken.

En zulke mensen verschenen. Namen werden gezongen in verzen en ballades, en hun kwaliteiten werden geprezen in spreekwoorden en gezegden. Elk van hen bewondert hoe heldhaftig een persoon in staat is om angst te overwinnen en zwakheden te bestrijden. Het gebeurde vaak dat een soldaat stierf op het slagveld, maar zijn heroïsche impuls kwam andere mensen ten goede.

Omdat ze zulke mensen wilden steunen en de herinnering aan hen met vriendelijke woorden willen eren, hebben de mensen spreekwoorden samengesteld over moed en moed, moed en zelfopoffering. Niet iedereen kan het pad van dergelijke waaghalzen herhalen, maar populaire wijsheid probeert aan toekomstige generaties over te brengen hoe belangrijk hun bijdrage aan de gemeenschappelijke geschiedenis was en jongeren aan te moedigen kwaliteiten te cultiveren die nuttig zijn voor de hele samenleving.

*

Vechten is rood van moed en een vriend is vriendschap.

Vechten tegen moeders.

De blaffende hond blaft, terwijl de laffe braakt.

Het is beter om een ​​dode held te zijn dan een levende lafaard.

Wie de vijand dapper verslaat, die glorie zal niet sterven.

Hij die droomt van overwinning, denkt niet aan de dood.

Wees niet bang en roemde niet.

Gewaagde ogen - goed uitgevoerde schoonheid.

De dapperen zullen daar vinden waar de timide zal verliezen.

Wie vooruit gaat, die angst neemt niet.

Waar moed is, is overwinning.

Moedige erwten slurpen, maar timide en kool zijn niet te zien.

Zonder moed valt de macht op de hooivork.

*

Volkswijsheid over moed, moed en moed

Omdat het grootste deel van de wereldbevolking onder een patriarchaal systeem leeft, blijven de wens tot uitbreiding en de militaristische geest die door de leiders van de staten wordt gewekt, de steun van burgers ontvangen. Traditioneel hebben herenkwaliteiten niet alleen op Russische bodem de hoogste waarde verworven. Folklore over moed en moed wordt nog steeds gehoord, het wordt van generatie op generatie doorgegeven, zelfs in die landen waar ze al tientallen jaren niets over de oorlog hebben gehoord.

In de folk-epos's zijn voorbeelden van dergelijk gedrag dat uitzonderlijk is en mensen verrukt, stevig bevestigd. Beroemde Kalmyk, Duitse, Tataarse, Arabische, Mongoolse, Spaanse, Afrikaanse uitspraken gewijd aan uithoudingsvermogen, uithoudingsvermogen en bereidheid tot strijd.

En hoewel de tijden aanzienlijk zijn veranderd, blijft voor de meeste mensen de orale folklore die door eerdere generaties is verzameld, nog steeds relevant. Ze luisteren naar hem en proberen deeltjes van waardevolle kennis in hem te vinden die nuttig kunnen zijn in het moderne leven.

*

Een luipaard wordt niet door de staart genomen, terwijl het wordt genomen - het wordt niet vrijgegeven. (Kalmyk spreekwoord)

Sterk is degene die naar beneden haalt, sterker is degene die opstaat. (Russisch spreekwoord)

De geest is veel meer dan macht. Waar macht nutteloos is, zal de geest helpen. (Egyptisch spreekwoord)

In een gewillige kudde is de wolf niet verschrikkelijk. (Russisch spreekwoord)

De kracht kent de waarheid, maar vertelt het niet graag. (Duits spreekwoord)

De dapperen zullen daar vinden waar de timide zal verliezen. (Russisch spreekwoord)

Zwaai geen pijlen die je niet kunt afstoten. (Arabisch spreekwoord)

Moeilijk om overal te geraken - niet om goed te zien. (Russisch spreekwoord)

Kracht groeit in de tuin van geduld. (Duits spreekwoord)

Maak je sabel niet bloot om een ​​mug te doden. (van spreekwoorden van Afrikaanse volkeren)

Waar je niet kunt springen, kun je daar klimmen. (Russisch spreekwoord)

Er is niets om een ​​vlo met een mes te slingeren. (Mongools gezegde)

Laat de vijand je een muis lijken, maar je hebt de kracht van een tijger. (Uyghur spreekwoord)

Wees niet moedig in de oven en wrijf niet in het veld. (Russisch spreekwoord)

Iemand die een hele tortilla kan eten, is niet zwak. (Arabisch spreekwoord)

Een vet woord ondersteunt het hart. (Spaans spreekwoord)

Vergelijk jezelf niet met een steen, vergelijk een ander niet met een rietje. (Tuvan spreekwoord)

Een hond blaft brutaal, maar een lafaard bijt. (Russisch spreekwoord)

De kroon van moed is bescheidenheid. (Arabisch spreekwoord)

*

Voor kinderen van voorschoolse en schoolgaande leeftijd

Als je de ervaring van vorige generaties bestudeert, kom je vaak dergelijke voorbeelden tegen wanneer een volk of gemeenschap overleefde dankzij vastberadenheid, vastberadenheid en vertrouwen in de overwinning. Het verlangen en de wens om te winnen geeft al kracht en moed. De geschiedenis kent veel afleveringen waarin kleinere troepen degenen versloeg die hen in hoeveelheid en uitrusting overtroffen.

Veel hangt af van de stemming van de krijgers. Dappere, zelfverzekerde jagers die geloven dat ze voor een rechtvaardig doel zijn, ontvangen een aanzienlijk voordeel ten opzichte van een tegenstander die overdenkt, vreest en twijfelt. Dat is de reden waarom de krijger altijd aan de oefening is onderworpen, ze verslijt het denken en introduceert in de gewoonte het vermogen om op bevel te handelen.

Natuurlijk slaagt niet iedereen erin om moed en zelfopoffering te onderwijzen omwille van een doel op afstand. Er zijn mensen die minder angst ervaren dan anderen. En er zijn mensen die eraan wennen om het te overwinnen. Uitspraken zeggen dat pogingen om je angst te overwinnen worden beloond en lafheid verdient veroordeling en afkeuring.

*

Moed is belangrijk, maar vaardigheid is nodig.

Moed is de macht van de gouverneur.

Het is heel belangrijk om dapper te vechten.

Bang zijn voor de dood is geen winnaar zijn.

Verlies geen moed, geen stap terug.

In een gelukkig uur is de dood niet verschrikkelijk.

De dappere is niet bang voor de dood, de dood wordt vermeden door de dappere.

Hij legde de eed af - toon moed in gevechten.

De zaak van de soldaten is moedig en behendig vechten.

Je herkent de held op het slagveld.

Vecht moedig voor uw eigen bedrijf.

Wie het aandurfde, at hij er twee.

Waaghals denkt niet lang na.

De held die achter de berg staat voor zijn vaderland.

De dappere heeft geen lang zwaard nodig.

In de strijd, degene die koppiger en moediger slaat, en niet wie sterker is.

*

De betekenis van het spreekwoord "Moed van de stad neemt"

Spreuken gebruiken vaak allegorieën, figuratieve vergelijkingen, metaforen en antitheses. Deze artistieke technieken helpen de emotionele en semantische lading van de boodschap beter te voelen. Spraakcircuits die enkele eeuwen geleden werden gebruikt, kunnen het lezen bemoeilijken, maar in de meeste gevallen is de betekenis van het spreekwoord transparant.

"De moed van de stad vergt" - betekent dat deze kwaliteit soms voldoende is om het doel te bereiken. En geen enkel wapen kan echte moed weerstaan. Tegenstanders laten alles vallen en raken in paniek als ze krijgers zien met brandende ogen, koppig de aanval in rennen. De durfals die zich op het slagveld lieten zien, waren zeer vereerd en aangemoedigd. Ze werden beloond met medailles en orders, ze genoten grote eer onder hun mensen.

Zulke mensen werden vergeleken met roofzuchtige dieren, gaven hen hoge rangen en zongen in liedjes. Over moed gesproken, het is het vermelden waard dat er in de spreekwoorden ook aanbevelingen zijn om uw potentieel zorgvuldig te gebruiken. Pogingen om de zwakken te bespotten of hun enthousiasme te verspillen zonder behoefte, worden niet aangemoedigd.

*

Het is beter om met een adelaar te vechten dan om een ​​haas te leven.

Goed gedaan voor de schapen, en voor de goed gedaan de schapen zelf.

De dappere springt en het vredige geschreeuw.

Het is beter om in het veld te sterven dan in de Indiase zoom.

*

De moderne wereld, verstrikt in oorlogen en conflicten, zet aan tot een heroverweging van de wijsheid van de grijsharige oudheid. Wat is de rol van moed, is het noodzakelijk om kinderen deze kwaliteit te leren, en is moed vandaag niet minder dan sympathie, wederzijds begrip, respect voor de buurman en het vermogen om te diplomeren, de nieuwe generatie blijft oordelen.